۰۲۱-۵۸۷۵۳
اژدر زاپاتا مرکزی
اژدر زاپاتا مرکزی
بلوار دریا بین پاکنژاد و فرحزادی روبروی بانک سپه پلاک ۲۲۹/۲
دیدگاه (۱۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۷
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۶
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۶,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۴
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۹
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۲۵
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
سوسیستعداد محصولات : ۲
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb