اژدر زاپاتا
اژدر زاپاتا
بلوار دریا بین پاکنژاد و فرحزادی روبروی بانک سپه پلاک ۲۲۹/۲
دیدگاه (۸)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۶
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۶
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۲۴
۶۱,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
مرغتعداد محصولات : ۲
۸۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۵
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۹
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97