فست فود عموخان
فست فود عموخان
تهرانپارس قنات کوثر خیابان مطهری نبش دهم مرکزی پلاک۱۷۰
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۳۴
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۳۳
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۷
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
کباب ترکیتعداد محصولات : ۴
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
پرسیتعداد محصولات : ۱۱
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۱۴
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱
۱۴,۳۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97