رستوران غزال
رستوران غزال
اقدسیه ازگل ایستگاه مدرسه پلاک ۱۳۶
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۵
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۷
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۴
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۱۹,۵۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۲
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۰
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97