پیتزا پلاتو
پیتزا پلاتوفروشگاه باز است
شهرک اکباتان فاز یک سوپر شماره ۲ پلاک۳
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۲۶
۷۵,۰۰۰تومان
۷۲,۰۰۰تومان
۷۸,۰۰۰تومان
۸۸,۰۰۰تومان
۷۴,۰۰۰تومان
۷۹,۰۰۰تومان
۸۳,۰۰۰تومان
۶۱,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۷۸,۰۰۰تومان
۷۸,۰۰۰تومان
۶۷,۰۰۰تومان
۶۴,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۵۱,۰۰۰تومان
۷۴,۰۰۰تومان
۷۱,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۶۷,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
۹۱,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
برگرتعداد محصولات : ۹
۸۹,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
۷۴,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
۶۶,۰۰۰تومان
۸۱,۰۰۰تومان
۸۸,۰۰۰تومان
۸۴,۰۰۰تومان
۸۴,۰۰۰تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۳
۶۹,۰۰۰تومان
۶۷,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۴
۴۳,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۳۶,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e