رستوران شبستان
رستوران شبستانفروشگاه بسته است
مشیریه ۲۰متری اعظم نبش کوچه چهارم
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چلو کبابتعداد محصولات : ۶
۳۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۰
۲۱,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
چلوتعداد محصولات : ۴
۳۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۶
۱۳,۰۰۰تومان
۴,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e