فست فود حامد
فست فود حامد
میدان سبلان خیابان گلشن دوست نبش خیابان ایزدی
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۴۷
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۶
۲۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۱
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۷
۱۱,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۹
۱۴,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97