۰۲۱-۵۸۷۵۳
غذای ایتالیایی تام
غذای ایتالیایی تام
خیابان شریعتی خیابان سمیه پلاک ۱
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۵
۱۰۳,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۲
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۹
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
کنتاکیتعداد محصولات : ۳
۹۴,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۸
۵۴,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۱
۷۲,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۱۲۲,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۰۰ تومان
۹,۱۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۱۲
۶۸,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۲۳
۵۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۴
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb