۰۲۱-۵۸۷۵۳
غذای ایتالیایی تام
غذای ایتالیایی تام
خیابان شریعتی خیابان سمیه پلاک ۱
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۷
۱۱۱,۰۰۰ تومان
۱۱۱,۰۰۰ تومان
۱۲۲,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۱۰۶,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۱۲۱,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۲۳
۵۸,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۱۲
۸۲,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۹
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۴
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۱
۱۱۵,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۸
۶۲,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۴
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۸,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۲
۹۲,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
کنتاکیتعداد محصولات : ۳
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb