غذای ایتالیایی تام
غذای ایتالیایی تام
خیابان شریعتی خیابان سمیه پلاک ۱
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۳۲
۷۲,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۲۳
۳۹,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۲
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۹
۵۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
کنتاکیتعداد محصولات : ۳
۶۶,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۸
۴۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۹
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۲۲,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۱۶
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۴
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97