۰۲۱-۵۸۷۵۳
کبابی بیستون
کبابی بیستون
یوسف آباد خیابان بیستون بین خیابان ۲۲و ۲۴ پ۶۳
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
خوراکتعداد محصولات : ۱۰
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۵
۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۴
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569