۰۲۱-۵۸۷۵۳
سیتی برگر
سیتی برگر
جلال آل احمد بعد از گیشا خیابان فروزان فر جنب کفش ملی پلاک ۴
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۳
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱۵
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۲
۳۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۵
۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۷
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۱
۶۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb