سیتی برگر
سیتی برگر
جلال آل احمد بعد از گیشا خیابان فروزان فر جنب کفش ملی پلاک ۴
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۶
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۹
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۳
۱۸,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۷
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97