خونگی مارکت
خونگی مارکتفروشگاه باز است
دربند خیابان گلاب دره میدان امام زاده قاسم کوچه آستانه پلاک ۱۸
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
ادویه جات و چاشنی و افزودنی هاتعداد محصولات : ۶۱
۲۸,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۱۱,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۱۱,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۵,۵۰۰تومان
۸,۵۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۳۴,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۱۱,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۸۵,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۳۳,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
مواد پروتئینیتعداد محصولات : ۱
۲,۵۰۰تومان
شیر و لبنیات و بستنیتعداد محصولات : ۱۳
۹۰,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۲۵۰,۰۰۰تومان
۲۰۰,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۱۹,۵۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۱۷
۳۸,۰۰۰تومان
۲۹,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۸,۵۰۰تومان
۱۰۰,۰۰۰تومان
۱۴۵,۰۰۰تومان
۱۴۵,۰۰۰تومان
۱۸۵,۰۰۰تومان
۱۶,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۹,۰۰۰تومان
۱۶,۰۰۰تومان
۱۴,۰۰۰تومان
۱۶,۰۰۰تومان
۱۱,۰۰۰تومان
۱۴,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
نوشیدنی ، آبمیوه و عرقیجاتتعداد محصولات : ۲۳
۳۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
قهوه و چای و دمنوشتعداد محصولات : ۲
۹۸,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
خوارو بار و نانتعداد محصولات : ۱۸
۹۵,۰۰۰تومان
۱۵۰,۰۰۰تومان
۱۶۵,۰۰۰تومان
۹۵,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
غلات و حبوباتتعداد محصولات : ۱۵
۲۸,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۲۹,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۱۴,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۲۳,۰۰۰تومان
۱۰,۲۰۰تومان
آجیل و خشکبارتعداد محصولات : ۴
۴۵,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
۲۱,۰۰۰تومان
۵۶,۰۰۰تومان
میوه و سبزیجات تازهتعداد محصولات : ۳
۱۳,۵۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۱۳,۵۰۰تومان
منجمدتعداد محصولات : ۸
۳۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۳۱,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۴,۰۰۰تومان
۱۲,۵۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e