کترینگ ماه بانو
کترینگ ماه بانو
تهرانپارس خیابان ظفرقندی بین سجده ای و مظفری پلاک ۵۹۳
دیدگاه (۸)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۰
۵۶,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۴
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
غذای پرسنلی (شرکتی)تعداد محصولات : ۴
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱۲
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۵
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۲۸
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97