کترینگ تهران خوراک
کترینگ تهران خوراکفروشگاه بسته است
انتهای کارگر شمالی بعد از انرژی اتمی اول شهرک والفجر
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چلو کبابتعداد محصولات : ۷
۷۳,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۳۶,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۳,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۶۳,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۲
۶۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۱۴,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۲
۴,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۶
۶,۵۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۱۱,۰۰۰تومان
۱۰,۵۰۰تومان
۱۴,۰۰۰تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۱
۴۰,۰۰۰تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۲۵,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
چلوتعداد محصولات : ۲
۴۲,۰۰۰تومان
۳۹,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است