شاندیز گالریا
شاندیز گالریافروشگاه باز است
ولنجک خ ساسان خ سیزدهم پلاک ۵طبقه ۶ واحد۶۰۱
دیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۲
۱۳۰,۰۰۰تومان
۱۳۰,۰۰۰تومان
۱۳۰,۰۰۰تومان
۱۱۵,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
۱۱۵,۰۰۰تومان
۱۱۵,۰۰۰تومان
۱۱۰,۰۰۰تومان
۹۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۱۳۰,۰۰۰تومان
۱۲۰,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۲
۲۳۰,۰۰۰تومان
۲۳۰,۰۰۰تومان
۲۲۷,۰۰۰تومان
۲۲۲,۰۰۰تومان
۱۶۲,۰۰۰تومان
۱۹۷,۰۰۰تومان
۲۲۲,۰۰۰تومان
۲۳۵,۰۰۰تومان
۲۳۲,۰۰۰تومان
۱۲۷,۰۰۰تومان
۱۲۲,۰۰۰تومان
۱,۲۰۷,۰۰۰تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۶
۱۰۲,۰۰۰تومان
۱۰۲,۰۰۰تومان
۹۷,۰۰۰تومان
۹۷,۰۰۰تومان
۱۰۲,۰۰۰تومان
۱۰۵,۰۰۰تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۲۰
۱۶۰,۰۰۰تومان
۱۳۵,۰۰۰تومان
۱۵۵,۰۰۰تومان
۱۴۵,۰۰۰تومان
۱۴۵,۰۰۰تومان
۱۱۰,۰۰۰تومان
۲۹۲,۰۰۰تومان
۲۷۷,۰۰۰تومان
۲۱۵,۰۰۰تومان
۳۹۴,۰۰۰تومان
۳۱۷,۰۰۰تومان
۱۶۷,۰۰۰تومان
۱۹۲,۰۰۰تومان
۳۰۲,۰۰۰تومان
۳۰۲,۰۰۰تومان
۱۷۲,۰۰۰تومان
۱۴۷,۰۰۰تومان
۹۷,۰۰۰تومان
۱۱۷,۰۰۰تومان
۷۷,۰۰۰تومان
پاستاتعداد محصولات : ۳
۱۱۰,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
چلوتعداد محصولات : ۲
۴۰,۰۰۰تومان
۳۷,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۱۵
۲۸,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۵۴,۰۰۰تومان
۵۴,۰۰۰تومان
۱۵۲,۰۰۰تومان
۸۲,۰۰۰تومان
۸۸,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۲۶,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۹
۵۴,۰۰۰تومان
۵۴,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۵۴,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۴۶,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۵۴,۰۰۰تومان
۵۴,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e