۰۲۱-۵۸۷۵۳
هوای خونه
هوای خونه
خ فرجام غربی بین خ حیدرخانی و خ برادران باقری پلاک ۶۰۲
دیدگاه (۱۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۴
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۳
۶۶,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۵
۴۲,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
کته کبابتعداد محصولات : ۱۰
۱۶۳,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲۷,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
غذای محلیتعداد محصولات : ۶
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۵
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۱۷,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۱۱
۹۸,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۱
۲۹,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۲
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۴
۷۲,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۴
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۲
۲۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۲
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۹
۲۲,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb