هوای خونه
هوای خونه
خ فرجام غربی بین خ حیدرخانی و خ برادران باقری پلاک ۶۰۲
دیدگاه (۶)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۵
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۳
۶۶,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۵
۴۲,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
کته کبابتعداد محصولات : ۱۱
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
غذای محلیتعداد محصولات : ۷
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۷
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۸
۹۸,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۱
۲۹,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۴
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۳
۶۸,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۲
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۹
۲۲,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۲
۲۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۲
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97