فلافل مروی
فلافل مروی
خیابان نوفل لوشاتو نرسیده به خیابان ولیعصر پلاک۱۰۴
دیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
برگرتعداد محصولات : ۷
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۵
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۱۵
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
مرغتعداد محصولات : ۵
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۴
۳۸,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۱
۱۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۲۴
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97