فلافل مروی
فلافل مرویفروشگاه باز است
خیابان نوفل لوشاتو نرسیده به خیابان ولیعصر پلاک۱۰۴
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
برگرتعداد محصولات : ۷
۲۰,۰۰۰تومان
۲۳,۰۰۰تومان
۲۶,۰۰۰تومان
۲۹,۰۰۰تومان
۳۱,۰۰۰تومان
۳۶,۰۰۰تومان
۱۶,۰۰۰تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۱۵
۱۸,۰۰۰تومان
۲۴,۰۰۰تومان
۱۹,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۱۶,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۲۱,۰۰۰تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۵
۲۰,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
مرغتعداد محصولات : ۵
۵۰,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۴
۳۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۱
۱۲,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e