۰۲۱-۵۸۷۵۳
فلافل مروی
فلافل مروی
خیابان نوفل لوشاتو نرسیده به خیابان ولیعصر پلاک۱۰۴
جدیددیدگاه (۷)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
برگرتعداد محصولات : ۷
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۵
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۱۵
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
مرغتعداد محصولات : ۵
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۴
۳۸,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۱
۱۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۲۴
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb