کباب ساطوری بابا میرزا
کباب ساطوری بابا میرزافروشگاه بسته است
جنت آباد شمالی ۵۰۰متر پایین تر از سیمون بلیوار پلاک ۳۳۶
دیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۲
۴۵,۰۰۰تومان
۴۳,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۶
۵۰,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۴۶,۰۰۰تومان
۱۸۰,۰۰۰تومان
۱۲۰,۰۰۰تومان
۱۲۰,۰۰۰تومان
۱۰۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
۳۰۰,۰۰۰تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۱۷,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۱۰
۱۵,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e