۰۲۱-۵۸۷۵۳
کباب ساطوری بابا میرزا
کباب ساطوری بابا میرزا
جنت آباد شمالی ۵۰۰متر پایین تر از سیمون بلیوار پلاک ۳۳۶
دیدگاه (۱۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۸
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۲
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۵
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۳۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۲
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb