۰۲۱-۵۸۷۵۳
کباب ساطوری بابا میرزا
کباب ساطوری بابا میرزا
جنت آباد شمالی ۵۰۰متر پایین تر از سیمون بلیوار پلاک ۳۳۶
دیدگاه (۱۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
خوراکتعداد محصولات : ۱۶
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۳۷۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۲۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۱۴,۳۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۹
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb