۰۲۱-۵۸۷۵۳
فست فود تک
فست فود تک
خیابان گلشن دوست نبش کوچه شاهرخی پلاک ۳۵۹
جدیددیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۳
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۶
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۴
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۶
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۳۳
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۴
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb