۰۲۱-۵۸۷۵۳
جگر اول
جگر اول
فلکه اول تهرانپارس پایین تر از فلکه اول پ۲۰
جدیددیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۲۶
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۲۶
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۴
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
سرویستعداد محصولات : ۴
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb