هات داغ
هات داغ
بلوار اندرزگو پلاک ۹۰
دیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۰
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۵
۲۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
دسرتعداد محصولات : ۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۹
۸,۲۰۰ تومان
۸,۲۰۰ تومان
۸,۲۰۰ تومان
۱۱,۸۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۸,۲۰۰ تومان
۸,۲۰۰ تومان
۸,۲۰۰ تومان
۸,۲۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97