مزه باربیکیو
مزه باربیکیوفروشگاه باز است
سعادت آباد بلوار فرحزادی بالاتر از بلوار دریا نبش بهاران سوم
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۴۰
۹,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۱۰۰,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۳۳,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۱۵
۲۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۲
۳۰,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۶
۶,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۴,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e