۰۲۱-۵۸۷۵۳
رستوران آقاجان
رستوران آقاجان
تجریش میدان قدس نبش کوچه ذغالیا
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۹
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
سرویستعداد محصولات : ۲
۱,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۵
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۲
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۹
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۴
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۱
۱۱۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۲
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۱
۸۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb