۰۲۱-۵۸۷۵۳
رستوران آقاجان
رستوران آقاجان
تجریش میدان قدس نبش کوچه ذغالیا
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۴
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۸۳,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۵
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۱
۱۰۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۸
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
سرویستعداد محصولات : ۱
۱,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb