رستوران آقاجان
رستوران آقاجان
تجریش میدان قدس نبش کوچه ذغالیا
دیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۳
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۹
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۱
۴۳,۰۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۲
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۲۰,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۸
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۰
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
سرویستعداد محصولات : ۱
۱,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97