۰۲۱-۵۸۷۵۳
کبابی مهرگان
کبابی مهرگان
فرحزاد خیابان ایثارگران شمالی روبروی ایثار ۴ پلاک ۱۸
جدیددیدگاه (۲)
۱۰,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۲
۶,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱
۲۳۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۸
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۴
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۰
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۸۲,۰۰۰ تومان
۱۸۲,۰۰۰ تومان
۲۰۸,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۹۷,۰۰۰ تومان
۱۲۲,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
a9f916b
;