برگر تی شن
برگر تی شنفروشگاه باز است
خیابان ارش مهر (شهر ارا) بین ۳۰ و۳۲ پاساژطبقه زیرهمکف پ۲۶
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۵
۳۴,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
۳۴,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
برگرتعداد محصولات : ۹
۷۰,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۷۸,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۶۲,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است