تهیه غذای فامیلی
تهیه غذای فامیلی
میدان سبلان خیابان گلشن دوست نبش خروجی امام علی جنوب دسترسی محلی بعد از کوچه سجاد حسینیه خانیکی ها
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چلو کبابتعداد محصولات : ۷
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۵
۷۹,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۷,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۲۲,۰۰۰ تومان
چیکن ذغالیتعداد محصولات : ۱
۱۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97