۰۲۱-۵۸۷۵۳
مطبخ ملوکانه
مطبخ ملوکانه
شهرک غرب فلامک شمالی خیابان درخشان کوی۱۱۰
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۲
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸۴,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۵۴,۰۰۰ تومان
۳۸۵,۰۰۰ تومان
۱۳۴,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۲
۲۸۴,۰۰۰ تومان
۲۸۹,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۱
۲۹۹,۰۰۰ تومان
غذای پرسنلی (شرکتی)تعداد محصولات : ۵
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۴,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۹,۶۰۰ تومان
۹,۶۰۰ تومان
۹,۶۰۰ تومان
۹,۶۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۹
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9b4c45d