۰۲۱-۵۸۷۵۳
مطبخ ملوکانه
مطبخ ملوکانه
شهرک غرب فلامک شمالی خیابان درخشان پشت مسجد صاحب الزمان کوی۱۱۰
دیدگاه (۱۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳۳
۳۸۹,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۱۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
۳۳۲,۱۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
۳۵۹,۱۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
۳۵۹,۱۰۰ تومان
۲۳۴,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۶۰۰ تومان
۱۹۴,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۶۰۰ تومان
۲۸۹,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۱۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
۳۵۹,۱۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
۲۲۴,۱۰۰ تومان
۲۶۴,۰۰۰ تومان
۲۳۷,۶۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۱۰۰ تومان
۲۷۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۴۵۹,۰۰۰ تومان
۴۱۳,۱۰۰ تومان
۴۲۴,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
۴۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۱۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
۶۲۹,۱۰۰ تومان
۳۸۹,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
۳۷۹,۰۰۰ تومان
۳۴۱,۱۰۰ تومان
۳۲۹,۰۰۰ تومان
۲۹۶,۱۰۰ تومان
۳۲۴,۰۰۰ تومان
۲۹۱,۶۰۰ تومان
۴۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۱۰۰ تومان
۴۵۹,۰۰۰ تومان
۴۱۳,۱۰۰ تومان
۴۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۱۰۰ تومان
۳۰۴,۰۰۰ تومان
۲۷۳,۶۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
۲۲۴,۰۰۰ تومان
۳۰۹,۰۰۰ تومان
۲۳۹,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۷
۴۵۹,۰۰۰ تومان
۴۱۳,۱۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۶۴,۰۰۰ تومان
۲۵۴,۰۰۰ تومان
۲۷۴,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۲
۴۱۹,۰۰۰ تومان
۲۳۹,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
۳۸۹,۰۰۰ تومان
۶۱۹,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
۴۱۹,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۲۱۹,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۲
۲۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۲
۲۷۹,۰۰۰ تومان
۲۱۹,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۷۰,۰۰۰ تومان
منو اقتصادیتعداد محصولات : ۱
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۴۳,۱۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۱
۴۹,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۹
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb