۰۲۱-۵۸۷۵۳
باکس کلاسیک
باکس کلاسیک
شهرک غرب بلوار دادمان پلاک ۱۷۱
دیدگاه (۲۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۳
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵۵,۰۰۰ تومان
۲۴۵,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱
۱۶۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۲
۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲۴۵,۰۰۰ تومان
۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۵
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳۶۵,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۸
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
نانتعداد محصولات : ۱
۱,۹۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۳
۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۱۳
۳۹,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569