باکس کلاسیک
باکس کلاسیکفروشگاه باز است
شهرک غرب بلوار دادمان پلاک ۱۷۱
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۸
۱۰۷,۰۰۰تومان
۹۳,۰۰۰تومان
۱۰۰,۰۰۰تومان
۱۰۷,۰۰۰تومان
۱۰۰,۰۰۰تومان
۹۵,۰۰۰تومان
۹۵,۰۰۰تومان
۸۷,۰۰۰تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۳
۲۹,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۰۷,۰۰۰تومان
۲۰۰,۰۰۰تومان
۲۱۷,۰۰۰تومان
۱۴۱,۰۰۰تومان
۱۲۳,۰۰۰تومان
۱۰۸,۰۰۰تومان
۱۰۰,۰۰۰تومان
۱۰۷,۰۰۰تومان
۹۴,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱
۱۲۵,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۱
۱۹۸,۰۰۰تومان
۲۰۰,۰۰۰تومان
۱۸۴,۰۰۰تومان
۱۸۴,۰۰۰تومان
۱۶۷,۰۰۰تومان
۹۳,۰۰۰تومان
۱۱۱,۰۰۰تومان
۱۱۲,۰۰۰تومان
۱۰۶,۰۰۰تومان
۹۵,۰۰۰تومان
۸۶,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۱۳
۳۷,۰۰۰تومان
۴۳,۰۰۰تومان
۶۶,۰۰۰تومان
۵۷,۰۰۰تومان
۳۶,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۱۱۲,۰۰۰تومان
۸۱,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
۹۳,۰۰۰تومان
۳۷,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۵
۶,۵۰۰تومان
۶,۵۰۰تومان
۶,۵۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۶,۵۰۰تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۱
۶۵,۰۰۰تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۵
۱۰۱,۰۰۰تومان
۱۰۷,۰۰۰تومان
۹۵,۰۰۰تومان
۹۵,۰۰۰تومان
۹۱,۰۰۰تومان
نانتعداد محصولات : ۵
۱۲,۰۰۰تومان
۲,۵۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۲۳,۰۰۰تومان
۱,۳۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است