۰۲۱-۵۸۷۵۳
فست فود مامان جون (فردوس)
فست فود مامان جون (فردوس)
بلوار فردوس شرق روبروی کفش شیما پلاک۳۱۴
جدیددیدگاه (۹)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سوسیستعداد محصولات : ۱۱
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۱۱
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۹
۶۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
سلف سرویستعداد محصولات : ۱۱
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
همبرگرتعداد محصولات : ۱۱
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱۷
۷۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۰
۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb