فست فود مامان جون (فردوس)
فست فود مامان جون (فردوس)
بلوار فردوس شرق روبروی کفش شیما پلاک۳۱۴
دیدگاه (۵)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۱
۱۳۸,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱۶
۶۸,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۹
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
سوسیستعداد محصولات : ۱۰
۳۳,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سلف سرویستعداد محصولات : ۸
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۱,۷۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
همبرگرتعداد محصولات : ۹
۳۴,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۷
۴,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97