فست فود جنیس
فست فود جنیس
خیابان انقلاب ۴راه ولیعصر روبروی پارک دانشجو
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۶
۹۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۱۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۷۵,۶۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۲۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۷۴,۷۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۶۹,۳۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۵۹,۴۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۶۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۵۷,۴۲۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۵۹,۱۶۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۴۶,۹۸۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۵۹,۱۶۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۴۶,۹۸۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۶۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۲,۳۲۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱۵
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۱,۲۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۹
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۱,۱۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۵۹,۴۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۳,۱۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۳,۱۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۵
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۷,۸۵۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۵
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۴
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97