کبابسرای ارکیده
کبابسرای ارکیده
بلوارصالحی ۴راه طرشت پلاک ۶۰
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۷
۲۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۹۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۸
۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۸
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۳
۳,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97