۰۲۱-۵۸۷۵۳
کبابسرای ارکیده
کبابسرای ارکیده
بلوارصالحی ۴راه طرشت پلاک ۶۰
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۷
۲۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۸
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۸
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۳
۶,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb