۰۲۱-۵۸۷۵۳
کباب شتر نوبری
کباب شتر نوبری
ولیعصربالاتر از پارک ساعیروبروی خ ۳۲
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۳
۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
سرویستعداد محصولات : ۲
۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۳
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۴
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb