کباب شتر نوبری
کباب شتر نوبری
ولیعصربالاتر از پارک ساعیروبروی خ ۳۲
دیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
خوراکتعداد محصولات : ۴
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۳
۲,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۸
۶,۵۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97