۰۲۱-۵۸۷۵۳
طباخی مزرعه
طباخی مزرعه
جنت آباد جنوبی بین کوچه سوم و چهارم پلاک۴۷
جدیددیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
نوشیدنیتعداد محصولات : ۲
۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۱۸
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۲۴۲,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
سایرتعداد محصولات : ۱
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb