طباخی مزرعه
طباخی مزرعه
جنت آباد جنوبی بین کوچه سوم و چهارم پلاک۴۷
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۱
۴,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۲
۵,۵۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۱۸
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97