۰۲۱-۵۸۷۵۳
طباخی مزرعه
طباخی مزرعه
جنت آباد جنوبی بین کوچه سوم و چهارم پلاک۴۷
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
صبحانهتعداد محصولات : ۱۸
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۲
۵,۵۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
سایرتعداد محصولات : ۱
۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb