کافه رستوران دیبا
کافه رستوران دیبافروشگاه باز است
میرداماد خیابان حصاری نبش کوچه دوم هتل کوروش
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۴
۷۵,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۱
۱۴۵,۰۰۰تومان
۱۴۵,۰۰۰تومان
۱۵۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
۶۲,۰۰۰تومان
۱۴۰,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۳
۸۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۱۶۰,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۸۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۸۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۲,۰۰۰تومان
۵۲,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۹
۳۵,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۸
۱۶۰,۰۰۰تومان
۱۵۰,۰۰۰تومان
۱۳۵,۰۰۰تومان
۱۶۰,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
پاستاتعداد محصولات : ۲
۴۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۷۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
غذای محلیتعداد محصولات : ۱۰
۱۲۸,۰۰۰تومان
۱۳۸,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۱۳۸,۰۰۰تومان
۱۴۰,۰۰۰تومان
۹۸,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۱۵۰,۰۰۰تومان
۱۵۰,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است