فست فود شونیز
فست فود شونیز
خیابان کارون نرسیده به دامپزشکی تقاطع بوستان
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۳
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۸
۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۲
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۱۷
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۱
۳۰,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۷
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۸
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۱
۹,۱۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۹,۱۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۹,۱۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97