۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ پینار
کترینگ پینار
سعادت آباد بالاتر از چهارراه سرو نبش کوچه ۲۱ پ ۴۸
جدیددیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۹
۵۳,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۰
۶۴,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۹
۵۴,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۵
۹,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۰
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb