۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ پینار
کترینگ پینار
سعادت آباد بالاتر از چهارراه سرو نبش کوچه ۲۱ پ ۴۸
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۷
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۹
۷۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۰
۹۸,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۱۳۴,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۶۶,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۵
۹,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۰
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۷,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb