تهیه غذای فرهاد
تهیه غذای فرهادفروشگاه بسته است
ستارخان خیابان عباس رئیسی خیابان علی اصغر رحیمی اصل پلاک۱۷
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳
۳۸,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۳۷,۰۰۰تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۱
۱۱۵,۰۰۰تومان
۹۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۳۷,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۹
۴۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۲۸,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
چلوتعداد محصولات : ۳
۴۵,۰۰۰تومان
۵۲,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e