۰۲۱-۵۸۷۵۳
آشکده چوبین
آشکده چوبین
سعادت آباد بلوار پاک نژاد ورودی آسمان ها خیابان گل افشان
دیدگاه (۲۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۷۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۷۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۷۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۷۵۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۲۵۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۲۵۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۷۵۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۲۵۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۴
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۲
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
آش و حلیمتعداد محصولات : ۴
۵۲,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۳
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱
۸,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb