۰۲۱-۵۸۷۵۳
آشکده چوبین
آشکده چوبین
سعادت آباد بلوار پاک نژاد ورودی آسمان ها خیابان گل افشان
دیدگاه (۱۸)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱,۲۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱,۲۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱,۲۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱,۲۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱,۲۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۷۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۷۵۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۲۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱,۲۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱,۲۵۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۷۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
آش و حلیمتعداد محصولات : ۴
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱
۸,۵۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۵
۶,۵۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb