کبابخانه پدر
کبابخانه پدر
خیابان کارون بالاتر از بهنود پلاک ۶۵۶
دیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۶
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۵
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۱,۴۰۰ تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۱
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
غذای محلیتعداد محصولات : ۷
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۲,۳۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۳۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۲,۴۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۲,۴۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۱
۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97