۰۲۱-۵۸۷۵۳
کبابخانه پدر
کبابخانه پدر
خیابان کارون بالاتر از بهنود پلاک ۶۵۶
جدیددیدگاه (۷)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۶
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۶۴,۸۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۷
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۱,۴۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۱
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۵۰۰ تومان
غذای محلیتعداد محصولات : ۷
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۶۹,۳۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۴۱,۰۰۰ تومان
۳۶,۹۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
۳۶,۹۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۱
۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb