۰۲۱-۵۸۷۵۳
کبابخانه پدر
کبابخانه پدر
خیابان کارون بالاتر از بهنود پلاک ۶۵۶
جدیددیدگاه (۸)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۵
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۱
۷,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۶
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۱
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۳۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
غذای محلیتعداد محصولات : ۶
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb