فست فود پاندا
فست فود پاندا
ابتدای ستارخان از سمت توحید - فست فود پاندا - پلاک ۸۷
دیدگاه (۱۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۴
۴۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۵
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۱۰
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۷
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۲
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۳
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۶
۳۳,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۲
۷,۱۰۰ تومان
۷,۱۰۰ تومان
۷,۱۰۰ تومان
۷,۱۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97