۰۲۱-۵۸۷۵۳
کبابی نون و منقل
کبابی نون و منقل
سعادت آباد بعد از چهارراه سرو شرقی کوچه آریا
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۴۰
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۱
۱۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۷
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۸
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سرویستعداد محصولات : ۱
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb