۰۲۱-۵۸۷۵۳
کبابی نون و منقل
کبابی نون و منقل
سعادت آباد بعد از چهارراه سرو شرقی کوچه آریا
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۴۱
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۷
۱۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۸
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سرویستعداد محصولات : ۱
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569