چیکن زغالی عمو اسماعیل
چیکن زغالی عمو اسماعیلفروشگاه باز است
اریا شهربین چهارراه اسدی و خسرو روبروی بانک قوامین پ۹۶۸
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۷
۵۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
ساندویچتعداد محصولات : ۱۳
۵۰,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
پاستاتعداد محصولات : ۱
۵۵,۰۰۰تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۱۵
۶۰,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۸,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۸
۵۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۲۳,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۵
۸,۰۰۰تومان
۴,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۴,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e