۰۲۱-۵۸۷۵۳
ژوانی
ژوانی
مرزداران- بین آریافر و سپهر - پلاک ۱۵۳
جدیددیدگاه (۹)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۶
۱۱۴,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۵۰۰ تومان
۱۴۹,۵۰۰ تومان
۱۵۲,۵۰۰ تومان
۱۵۵,۵۰۰ تومان
۱۵۸,۵۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۴
۲۹۷,۵۰۰ تومان
۲۸۸,۵۰۰ تومان
۳۳۲,۰۰۰ تومان
۳۸۱,۵۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۱۴
۱۱۵,۵۰۰ تومان
۱۱۴,۵۰۰ تومان
۱۲۳,۵۰۰ تومان
۱۲۴,۵۰۰ تومان
۱۲۸,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۵۰۰ تومان
۱۲۶,۵۰۰ تومان
۱۳۳,۵۰۰ تومان
۱۳۳,۵۰۰ تومان
۱۳۵,۵۰۰ تومان
۱۳۸,۵۰۰ تومان
۱۴۱,۵۰۰ تومان
۱۴۱,۵۰۰ تومان
استیکتعداد محصولات : ۹
۱۳۲,۵۰۰ تومان
۲۳۲,۵۰۰ تومان
۲۳۷,۵۰۰ تومان
۲۳۹,۵۰۰ تومان
۲۳۸,۵۰۰ تومان
۲۳۸,۵۰۰ تومان
۲۴۴,۵۰۰ تومان
۲۷۷,۵۰۰ تومان
۲۴۲,۵۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۱۶
۱۰۶,۵۰۰ تومان
۱۱۵,۵۰۰ تومان
۱۱۷,۵۰۰ تومان
۱۱۷,۵۰۰ تومان
۱۲۲,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۵۰۰ تومان
۱۲۳,۵۰۰ تومان
۱۲۱,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۵۰۰ تومان
۱۲۷,۵۰۰ تومان
۱۲۸,۵۰۰ تومان
۱۲۷,۵۰۰ تومان
۱۲۶,۵۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۵
۱۰۹,۵۰۰ تومان
۱۱۱,۰۰۰ تومان
۱۱۱,۵۰۰ تومان
۱۱۲,۵۰۰ تومان
۱۱۲,۵۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۲۷
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان
۳۰,۵۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۳,۵۰۰ تومان
۳۳,۵۰۰ تومان
۳۵,۵۰۰ تومان
۳۴,۵۰۰ تومان
۳۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۵۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۵۰۰ تومان
۳۷,۵۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۲,۵۰۰ تومان
۳۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۵۰۰ تومان
۳۷,۵۰۰ تومان
۳۹,۵۰۰ تومان
۳۹,۵۰۰ تومان
۴۷,۵۰۰ تومان
۳۹,۵۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۱۵
۴۸,۵۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۵۱,۵۰۰ تومان
۴۴,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۲,۵۰۰ تومان
۶۸,۵۰۰ تومان
۷۸,۵۰۰ تومان
۸۹,۵۰۰ تومان
۹۲,۵۰۰ تومان
۸۹,۵۰۰ تومان
۹۷,۵۰۰ تومان
۱۰۶,۵۰۰ تومان
۹۹,۵۰۰ تومان
۹۹,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb