۰۲۱-۵۸۷۵۳
ژوانی
ژوانی
مرزداران- بین آریافر و سپهر - پلاک ۱۵۳
دیدگاه (۱۳)
۱۰,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۱۳
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۳,۵۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
۴۸,۵۰۰ تومان
۷۲,۵۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۸۱,۵۰۰ تومان
۹۶,۵۰۰ تومان
۱۰۶,۵۰۰ تومان
۱۰۳,۵۰۰ تومان
۱۱۳,۵۰۰ تومان
۱۱۱,۵۰۰ تومان
۱۱۱,۵۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۷
۳۵,۵۰۰ تومان
۳۷,۵۰۰ تومان
۳۸,۵۰۰ تومان
۴۲,۵۰۰ تومان
۴۵,۵۰۰ تومان
۴۵,۵۰۰ تومان
۴۵,۵۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۱۶
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۵۰۰ تومان
۱۲۸,۵۰۰ تومان
۱۲۷,۵۰۰ تومان
۱۳۴,۵۰۰ تومان
۱۳۸,۵۰۰ تومان
۱۳۵,۵۰۰ تومان
۱۳۵,۵۰۰ تومان
۱۳۴,۵۰۰ تومان
۱۳۸,۵۰۰ تومان
۱۳۹,۵۰۰ تومان
۱۳۶,۵۰۰ تومان
۱۳۹,۵۰۰ تومان
۱۳۹,۵۰۰ تومان
۱۳۹,۵۰۰ تومان
۱۳۸,۵۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۵
۱۱۶,۵۰۰ تومان
۱۱۸,۵۰۰ تومان
۱۲۰,۵۰۰ تومان
۱۲۱,۵۰۰ تومان
۱۲۱,۵۰۰ تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۶
۱۱۸,۵۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۵۰۰ تومان
۱۶۲,۵۰۰ تومان
۱۷۵,۵۰۰ تومان
۱۷۸,۵۰۰ تومان
استیکتعداد محصولات : ۹
۱۴۷,۵۰۰ تومان
۲۴۶,۵۰۰ تومان
۲۵۴,۵۰۰ تومان
۲۵۶,۵۰۰ تومان
۲۵۵,۵۰۰ تومان
۲۵۵,۵۰۰ تومان
۲۶۲,۵۰۰ تومان
۲۹۸,۵۰۰ تومان
۳۵۷,۵۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۱۴
۱۲۵,۵۰۰ تومان
۱۲۲,۵۰۰ تومان
۱۳۴,۵۰۰ تومان
۱۳۵,۵۰۰ تومان
۱۳۹,۵۰۰ تومان
۱۳۶,۵۰۰ تومان
۱۳۷,۵۰۰ تومان
۱۳۸,۵۰۰ تومان
۱۴۳,۵۰۰ تومان
۱۴۳,۵۰۰ تومان
۱۴۷,۵۰۰ تومان
۱۵۱,۵۰۰ تومان
۱۵۶,۵۰۰ تومان
۱۵۶,۵۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۴
۳۱۲,۵۰۰ تومان
۳۱۳,۵۰۰ تومان
۳۴۷,۵۰۰ تومان
۳۹۷,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
a9f916b
;