ژوانی
ژوانی
مرزداران- بین آریافر و سپهر - پلاک ۱۵۳
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۶
۹۴,۵۰۰ تومان
۱۱۹,۵۰۰ تومان
۱۱۹,۵۰۰ تومان
۱۲۱,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۵۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۴
۲۸۸,۵۰۰ تومان
۲۸۸,۵۰۰ تومان
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۳۶۵,۰۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۱۴
۹۹,۵۰۰ تومان
۹۵,۵۰۰ تومان
۱۰۶,۵۰۰ تومان
۱۰۹,۵۰۰ تومان
۱۰۹,۵۰۰ تومان
۱۰۷,۵۰۰ تومان
۱۰۷,۵۰۰ تومان
۱۰۹,۵۰۰ تومان
۱۱۲,۵۰۰ تومان
۱۱۲,۵۰۰ تومان
۱۱۳,۵۰۰ تومان
۱۱۵,۵۰۰ تومان
۱۲۷,۵۰۰ تومان
۱۲۷,۵۰۰ تومان
استیکتعداد محصولات : ۹
۱۱۵,۵۰۰ تومان
۱۹۳,۵۰۰ تومان
۱۹۸,۵۰۰ تومان
۱۹۹,۵۰۰ تومان
۱۹۸,۵۰۰ تومان
۱۹۹,۵۰۰ تومان
۲۱۱,۵۰۰ تومان
۲۴۱,۵۰۰ تومان
۲۹۹,۵۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۱۶
۹۱,۵۰۰ تومان
۹۸,۵۰۰ تومان
۹۹,۵۰۰ تومان
۹۹,۵۰۰ تومان
۱۱۱,۵۰۰ تومان
۱۱۴,۵۰۰ تومان
۱۱۴,۵۰۰ تومان
۱۱۱,۵۰۰ تومان
۱۱۱,۵۰۰ تومان
۱۱۴,۵۰۰ تومان
۱۱۴,۵۰۰ تومان
۱۱۳,۵۰۰ تومان
۱۱۵,۵۰۰ تومان
۱۱۸,۵۰۰ تومان
۱۱۵,۵۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۵
۹۴,۵۰۰ تومان
۹۶,۵۰۰ تومان
۹۷,۵۰۰ تومان
۹۸,۵۰۰ تومان
۹۹,۵۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۱۵
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۳,۵۰۰ تومان
۴۸,۵۰۰ تومان
۳۴,۵۰۰ تومان
۴۳,۵۰۰ تومان
۵۴,۵۰۰ تومان
۵۷,۵۰۰ تومان
۶۶,۵۰۰ تومان
۷۳,۵۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
۸۲,۵۰۰ تومان
۷۸,۵۰۰ تومان
۹۸,۵۰۰ تومان
۹۵,۵۰۰ تومان
۹۵,۵۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۸
۳۱,۵۰۰ تومان
۳۴,۵۰۰ تومان
۳۲,۵۰۰ تومان
۳۶,۵۰۰ تومان
۲۹,۵۰۰ تومان
۳۷,۵۰۰ تومان
۳۵,۵۰۰ تومان
۳۸,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97