پیتزا و ساندویچ دهه 60
پیتزا و ساندویچ دهه 60
نارمک خیابان گلستان نبش بن بست پنجم
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۵
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱۳
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۵
۳۸,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۱
۲۸,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۴
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97