پیتزا مکث
پیتزا مکثفروشگاه بسته است
تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم نبش خ ۱۷۸
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۲۳
۳۵,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۳۳,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۳۶,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۳۳,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۳۶,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۹۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۸۹,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
ساندویچتعداد محصولات : ۸
۷۵,۰۰۰تومان
۳۱,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
برگرتعداد محصولات : ۵
۳۸,۰۰۰تومان
۳۷,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۳۷,۰۰۰تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۳
۸۰,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۳۶,۰۰۰تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۵
۲۰,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e