چلوکبابی مهتاب
چلوکبابی مهتاب
ستارخان پارک تهران ویلا خیابان سوم پلاک ۹
دیدگاه (۶)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۲
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۷
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۷
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۲۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۱
۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97