۰۲۱-۵۸۷۵۳
فست فود برج برگر
فست فود برج برگر
پونک ضلع شمالی مجتمع بوستان خ کربلایی احمر پلاک۳
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۴
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۱۲
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۱۵
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۳۰
۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۴
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۲
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۷
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۸
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی گرمتعداد محصولات : ۶
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb