فست فود برج برگر
فست فود برج برگر
پونک ضلع شمالی مجتمع بوستان خ کربلایی احمر پلاک۳
دیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۴
۷۷,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱
۵۸,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۱۵
۶۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۷
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۱۲
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۴
۴,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97