۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ حامد
کترینگ حامد
خیابان استاد معین بین هاشمی و دستغیب پلاک ۴۲
دیدگاه (۲۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۶
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۹
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
۱۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰۶,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۶
۶۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۶
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۸
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۱۲
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb