کترینگ حامد
کترینگ حامد
خیابان استاد معین بین هاشمی و دستغیب پلاک ۴۲
دیدگاه (۱۹)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۵
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۹
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
۱۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰۶,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۶
۶۲,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۵
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۱۰
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۸
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97