۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ حامد
کترینگ حامد
خیابان استاد معین بین هاشمی و دستغیب پلاک ۴۲
دیدگاه (۲۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۱۲
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۲
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۸
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۳
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۵
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۳۷,۰۰۰ تومان
۱۷۸,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۶
۱۱۱,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb