۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ خوش پخت
کترینگ خوش پخت
سعادت آباد بلوار سرو غربی نرسیده به میدان کتاب ۹۳
جدیددیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۷
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۸
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۲
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۳
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۱
۸,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۷
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۲
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569