۰۲۱-۵۸۷۵۳
مش حسن
مش حسن
بلوار دریا نبش چهارراه سعادت آباد جنب آتش نشانی
جدیددیدگاه (۷)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۷
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۷۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۵۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۵۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان
۲۰۲,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۹۴,۵۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۵۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۱۶,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۳۱
۱۵۲,۰۰۰ تومان
۱۳۶,۸۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۲۰۰ تومان
۱۶۸,۰۰۰ تومان
۱۵۱,۲۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۶۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۶۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۵۲,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۲۱,۵۰۰ تومان
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۱۳۳,۲۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۳,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۶۹,۳۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲۹۷,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
۴۰۵,۰۰۰ تومان
۳۶۴,۵۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲۹۷,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۳,۰۰۰ تومان
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۸۸,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۳,۰۰۰ تومان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
۲۷۹,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۶۶,۵۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰۶,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۶
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
کته کبابتعداد محصولات : ۱۰
۱۹۱,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۹۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۱۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۷۷,۴۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۱۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۱۰۶,۲۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۹۳,۶۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۴
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۳
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۲
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۹۴,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۵
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۴
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb