مش حسن
مش حسن
بلوار دریا نبش چهارراه سعادت آباد جنب آتش نشانی
دیدگاه (۵)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۷
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۳۲
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳۸,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۶
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
کته کبابتعداد محصولات : ۱۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۸۸,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۳
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۳
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۲
۸۶,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۴
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۵
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97