۰۲۱-۵۸۷۵۳
مش حسن
مش حسن
بلوار دریا نبش چهارراه سعادت آباد جنب آتش نشانی
دیدگاه (۱۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۴
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۱
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۸۸,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵۷,۵۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۸۲,۸۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲۳۴,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۶۶,۵۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۵
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۲
۱۴۶,۰۰۰ تومان
۱۳۱,۴۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۲
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۶
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۲۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۶۶,۵۰۰ تومان
۲۰۵,۰۰۰ تومان
۱۸۴,۵۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۶۶,۵۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۳,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۸۶,۴۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۸۱,۹۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۸۱,۹۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
کته کبابتعداد محصولات : ۳
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۲۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۷۹,۲۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۸
۱۸۷,۰۰۰ تومان
۱۶۸,۳۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۵۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۶۶,۵۰۰ تومان
۱۹۴,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۶۰۰ تومان
۱۹۴,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۶۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۲
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان
۱۹۳,۵۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۲
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۲۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۷۳,۸۰۰ تومان
۱۵۴,۰۰۰ تومان
۱۳۸,۶۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb