۰۲۱-۵۸۷۵۳
کافه رستوران ریکوتا
کافه رستوران ریکوتا
سعادت آباد بلوار دریا خیابان رامشه نبش توحید یکم پلاک ۲
جدیددیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۳
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۱۰
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۹۳,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۲۲
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۴
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
ساندویچتعداد محصولات : ۲۱
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
سالادتعداد محصولات : ۳
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
سیب زمینیتعداد محصولات : ۹
۴۸,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی گرمتعداد محصولات : ۴
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
آیس کافیتعداد محصولات : ۵
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
ماکتیلتعداد محصولات : ۶
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
شربت و عرقیجاتتعداد محصولات : ۳
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
میلک شیکتعداد محصولات : ۵
۵۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
استیکتعداد محصولات : ۳
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569